Γιατρός βελόνας

Ιούνιος 02, 2016 1 ελάχιστη ανάγνωση

«Ο χρόνος έπαψε να υπάρχει. Τόσο καλός είναι αυτός ο μικρός ενισχυτής DAC/ακουστικών.”

▸ Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ