0

Το καλάθι σας είναι άδειο

  • Add description, images, menus and links to your mega menu

  • A column with no settings can be used as a spacer

  • Link to your collections, sales and even external links

  • Add up to five columns

  • Η σημασία της ανάδρασης στην ενσωμάτωση HVAC

    Φεβρουάριος 09, 2018 1 ελάχιστη ανάγνωση

    Τι είναι η "μονόδρομη" επικοινωνία; Η μονόδρομη επικοινωνία σημαίνει ότι μπορούμε να μεταδώσουμε εντολές στο σύστημα HVAC και αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν αναλόγως. Ωστόσο, μετά την αποστολή της εντολής, δεν λαμβάνουμε καμία ειδοποίηση εάν έχει περάσει στο Επίσης, εάν η κατάσταση της μονάδας κλιματισμού άλλαξε από άλλη πηγή ελέγχου, π.χ. κεντρικό ελεγκτή, [...]