Η σημασία της ανάδρασης στην ενσωμάτωση HVAC

Φεβρουάριος 09, 2018 1 ελάχιστη ανάγνωση

Τι είναι η "μονόδρομη" επικοινωνία; Η μονόδρομη επικοινωνία σημαίνει ότι μπορούμε να μεταδώσουμε εντολές στο σύστημα HVAC και αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν αναλόγως. Ωστόσο, μετά την αποστολή της εντολής, δεν λαμβάνουμε καμία ειδοποίηση εάν έχει περάσει στο Επίσης, εάν η κατάσταση της μονάδας κλιματισμού άλλαξε από άλλη πηγή ελέγχου, π.χ. κεντρικό ελεγκτή, [...]