Αυτές οι 7 Badass Female Creatives θέλουν να σας βοηθήσουν να ακούτε καλύτερα

Μάρτιος 13, 2018 1 ελάχιστη ανάγνωση

Στην προσπάθεια του Sonos να επιτρέψει την καλύτερη ακρόαση, δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε την εκκωφαντική σιωπή: Πολύ συχνά, οι υποεκπροσωπούμενες φωνές χάνονται σε όλο τον θόρυβο, ακόμη και όταν το ηχητικό Διαδίκτυο ανοίγει νέες πλατφόρμες και δυνατότητες. Καθημερινά, η ανάγκη για ενίσχυση σημαντικών συζητήσεων και ενθάρρυνση κοινοτήτων που επιτρέπουν στις γυναίκες να ακούγονται γίνεται πιο επιτακτική.