Συσκευή αναπαραγωγής CD Mcintosh MCD350

Mcintosh MCD350 CD Player • 2-Channel SACD/CD Player • Ισορροπημένο PCM/DSD DAC 2 καναλιών, 32-bit/192 kHz (αποκωδικοποιεί σήματα PCM από CD, σήματα DSD από SACD) • Σταθερές εξόδους αναλογικού στερεοφωνικού εξισορρόπησης και μη ισορροπίας • Ψηφιακές ομοαξονικές και οπτικές έξοδοι • 2x ταχύτητα ανάγνωσης για καλύτερη ανάγνωση κατεστραμμένων CD και CD-R/RW