Αναλογικές Είσοδοι/Έξοδοι MDT Σειρά IO Αναλογικές Είσοδοι/Έξοδοι FM/MDRC

Αναλογικές Είσοδοι/Έξοδοι MDT. Αναλογικές Είσοδοι/Έξοδοι σειράς IO FM/MDRC. Αναλογικός ενεργοποιητής 2 φορές, χωνευτός, 0-10V, δυνατότητα αλλαγής εισόδου/εξόδου. PG:B. Κατασκευάζεται στη Γερμανία. 3 Χρόνια Εγγύηση.