Ανιχνευτής πίεσης MDT Ανιχνευτής παρουσίας γυαλιού

Ανιχνευτής πίεσης MDT. Ανιχνευτής παρουσίας γυαλιού (νέας γενιάς με αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου). Ανιχνευτής παρουσίας γυαλιού 360°, 3 Pyro, Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου, λευκό PG:A. Κατασκευάζεται στη Γερμανία. 3 Χρόνια Εγγύηση.