Καλώδια Ethernet RJ/E Pearl & RJ/E Cinnamon – René van Es, TheEar.com

Σεπτέμβριος 02, 2013 1 ελάχιστη ανάγνωση

«Εμείς οι ηχοφίλοι συμφωνούμε ότι τα καλώδια ακούγονται διαφορετικά με τα αναλογικά σήματα, οπότε γιατί όχι και με τα δεδομένα Ethernet;»

▸ Διαβάστε την πλήρη κριτική εδώ .